18 Haziran 2018 , Pazartesi
Anasayfa / Hukuk (sayfa 2)

Hukuk

İŞ HUKUKUNDA KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

İŞ HUKUKUNDA KÖTÜ NİYET TAZMİNATI Kötü Niyet Tazminatı Nedir ? İş güvencesinden faydalanamayan bir işçinin, iş sözleşmesi haksız bir şekilde feshedildiği takdirde söz konusu olan kötü niyet tazminatı ile İş Yasası, iş sözleşmesinin işverence keyfi bir şekilde feshedilmesini engellemek istemiştir. Kötü Niyet Tazminatı Hangi Hallerde Talep Edilebilir? • Sürekli O …

Devamını Oku »

MOBBİNG NEDENİYLE AÇILABİLECEK TAZMİNAT DAVALARI

MOBBİNG NEDENİYLE AÇILABİLECEK TAZMİNAT DAVALARI : I) Giriş İşçinin mobbinge uğraması nedeniyle uğradığı zararlar için açabileceği dâvâlar maddi tazminat ve manevi tazminat davaları olmak üzere ikiye ayrılır. İşyerinde yapılan psikolojik taciz sonrası tazminat almak isteyen kişiler için, belirtmek gerekir ki mobbing açıkça kişilik haklarına saldırı olarak kabul edilir. İşyerinde bireyin …

Devamını Oku »

İŞ MAHKEMELERİNDE YENİ DÖNEM: ARABULUCUK

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculukla, mahkemelerde uzun yıllar süren davaların sona ermesi, uyuşmazlıkların en fazla bir ay içerisinde çözüme kavuşturulması öngörülüyor. Bu yasa neyi amaçlıyor? Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmak suretiyle 25 Ekim 2017 tarihli ve 30221 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7036 sayılı iş mahkemeleri kanunu ile İşçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale …

Devamını Oku »

İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLME ŞARTLARI

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesine göre, ücretin kanuna veya sözleşmeye göre ödenmemesi hâlinde işçinin, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınması için 20 gün beklemesine gerek olmaksızın, iş sözleşmesini haklı sebeplerle feshederek kıdem tazminatına hak kazanması mümkündür. İspat yükümlülüğü tarafınıza aittir. Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır. İşçinin iş sözleşmesini …

Devamını Oku »

İHBAR TAZMİNATI

İhbar Tazminatı nedir, ihbar tazminatına ilişkin süreler, ihbar tazminatı miktarı ; İş sözleşmelerinin feshinden önce bildirim süresine bağlı kalınarak diğer tarafa yazılı bildirimde bulunulması esastır. İşçi veyahut işveren iş sözleşmesini sonlandıracak ise mutlak suretle karşı tarafa bildirim yapmak zorundadır. İşten ayrılmak (istifa) isteyen işçi, sağlık nedenleri, iyi niyet ve ahlak …

Devamını Oku »

İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMEDİĞİ HALLER

A) Deneme Süresinde İşten Çıkış İş sözleşmesi kurulduğu esnada işçi ve işveren 2 aya kadar deneme süresi belirleyebilirler. İş sözleşmesinin deneme süresinde olması, tarafların istediklerinde iş sözleşmesini (ücret dışında) hiçbir yükümlülüğü olmadan sona erdirebilme hakkına sahip olması demektir. Bu süreçte taraflardan biri ihbar sürelerine uymaksızın kendi aralarındaki iş sözleşmesini sona …

Devamını Oku »

İŞE İADE DAVASI NEDİR?

İŞE İADE DAVASI NEDİR ? İş sözleşmesinin, işveren tarafından geçerli sebep olmaksızın kanun hükümlerine aykırı olarak feshedilmesinin en önemli hukuki yaptırımı, işçinin işe iade edilmesidir. İş Kanunu sistemimize göre, işçinin iş güvencesinden kaynaklanan işe iade talep hakkı, dava yolu ile kullanılmalıdır. İşçinin İşe iade talep hakkını kazanabilmesi ise bazı şartlara …

Devamını Oku »

İŞVERENİN FAZLA MESAİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN FAZLA MESAİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ İş sözleşmesi ile işçinin gördüğü işin karşılığı olarak ödenen maaş onun normal çalışma süresinde verdiği emeğin karşılığı olarak ödenen ücrettir. Eğer işçi normal çalışma süresinden daha fazla işyerinde çalışırsa şüphesiz bu fazla çalışmasının karşılığı işçiye ödenmelidir. Yapılan bu fazla çalışma, işçinin kendi zamanından feragat etmesi, …

Devamını Oku »

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG)

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) I) Mobbing (Psikolojik Taciz): Çalışma yaşamında mobbing kavramı, işyerinde bireylere üstleri, eşit düzeydeki çalışanlar veya astları tarafından sistematik biçimde uygulanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışları ifade eden anlamlar içermektedir. Mobbing rahatsız edici davranışlarla kendini gösteren, zaman geçtikçe acı vermeye başlayan ve olayların …

Devamını Oku »

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN YETKİLERİ

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır: a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan …

Devamını Oku »