18 Ekim 2018 , Perşembe
Anasayfa / Hukuk (sayfa 2)

Hukuk

EVLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ ?

EVLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ ? İşyerinden kendi isteği ile ( istifa ) ile ayrılanların kıdem tazminatına hak kazanamayacağını önceki yazılarımızda belirtmiştik. Bu günden itibaren önümüzdeki 1 hafta istifaya rağmen kimlerin kıdem tazminatına hak kazanacağını kısaca anlatacağız. Tüm Emekçi kardeşlerimize faydalı olması dileği ile… İşveren’in Evlilikten …

Devamını Oku »

İŞ KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLE ZAMAN AŞIM SÜRESİ 10 YILDAN 5 YILA İNDİ

İŞ KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE FAZLA MESAİ ALACAKLARI İÇİN ZAMAN AŞIMI SÜRESİ BEŞ YILA İNDİRİLDİ . İşçilik alacak ve tazminatlarında zamanaşımı süresi beş yıla indirilmiş olup , yasanın yürürlüğe girdiği 25.10.2017 tarihinden sonra iş akdi sona erenler için 5 yıllık zamanaşımı süresi uygulanacaktır. Ancak, bu tarihten …

Devamını Oku »

İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILIRKEN İŞVERENİ YANILTMASI

  İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILIRKEN İŞVERENİ YANILTMASI HAKLI FESİH SEBEBİDİR. İş sözleşmesi yapılırken sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli nitelik veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bu özelliklerin kendisinde olduğunu işverene ibraz ettigi belgeler ile belirterek, gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması halinde işverenin haklı fesih sebebi …

Devamını Oku »

İŞ HUKUKUNDA KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

İŞ HUKUKUNDA KÖTÜ NİYET TAZMİNATI Kötü Niyet Tazminatı Nedir ? İş güvencesinden faydalanamayan bir işçinin, iş sözleşmesi haksız bir şekilde feshedildiği takdirde söz konusu olan kötü niyet tazminatı ile İş Yasası, iş sözleşmesinin işverence keyfi bir şekilde feshedilmesini engellemek istemiştir. Kötü Niyet Tazminatı Hangi Hallerde Talep Edilebilir? • Sürekli O …

Devamını Oku »

MOBBİNG NEDENİYLE AÇILABİLECEK TAZMİNAT DAVALARI

MOBBİNG NEDENİYLE AÇILABİLECEK TAZMİNAT DAVALARI : I) Giriş İşçinin mobbinge uğraması nedeniyle uğradığı zararlar için açabileceği dâvâlar maddi tazminat ve manevi tazminat davaları olmak üzere ikiye ayrılır. İşyerinde yapılan psikolojik taciz sonrası tazminat almak isteyen kişiler için, belirtmek gerekir ki mobbing açıkça kişilik haklarına saldırı olarak kabul edilir. İşyerinde bireyin …

Devamını Oku »

İŞ MAHKEMELERİNDE YENİ DÖNEM: ARABULUCUK

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculukla, mahkemelerde uzun yıllar süren davaların sona ermesi, uyuşmazlıkların en fazla bir ay içerisinde çözüme kavuşturulması öngörülüyor. Bu yasa neyi amaçlıyor? Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmak suretiyle 25 Ekim 2017 tarihli ve 30221 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7036 sayılı iş mahkemeleri kanunu ile İşçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale …

Devamını Oku »

İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLME ŞARTLARI

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesine göre, ücretin kanuna veya sözleşmeye göre ödenmemesi hâlinde işçinin, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınması için 20 gün beklemesine gerek olmaksızın, iş sözleşmesini haklı sebeplerle feshederek kıdem tazminatına hak kazanması mümkündür. İspat yükümlülüğü tarafınıza aittir. Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır. İşçinin iş sözleşmesini …

Devamını Oku »

İHBAR TAZMİNATI

İhbar Tazminatı nedir, ihbar tazminatına ilişkin süreler, ihbar tazminatı miktarı ; İş sözleşmelerinin feshinden önce bildirim süresine bağlı kalınarak diğer tarafa yazılı bildirimde bulunulması esastır. İşçi veyahut işveren iş sözleşmesini sonlandıracak ise mutlak suretle karşı tarafa bildirim yapmak zorundadır. İşten ayrılmak (istifa) isteyen işçi, sağlık nedenleri, iyi niyet ve ahlak …

Devamını Oku »

İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMEDİĞİ HALLER

A) Deneme Süresinde İşten Çıkış İş sözleşmesi kurulduğu esnada işçi ve işveren 2 aya kadar deneme süresi belirleyebilirler. İş sözleşmesinin deneme süresinde olması, tarafların istediklerinde iş sözleşmesini (ücret dışında) hiçbir yükümlülüğü olmadan sona erdirebilme hakkına sahip olması demektir. Bu süreçte taraflardan biri ihbar sürelerine uymaksızın kendi aralarındaki iş sözleşmesini sona …

Devamını Oku »

İŞE İADE DAVASI NEDİR?

İŞE İADE DAVASI NEDİR ? İş sözleşmesinin, işveren tarafından geçerli sebep olmaksızın kanun hükümlerine aykırı olarak feshedilmesinin en önemli hukuki yaptırımı, işçinin işe iade edilmesidir. İş Kanunu sistemimize göre, işçinin iş güvencesinden kaynaklanan işe iade talep hakkı, dava yolu ile kullanılmalıdır. İşçinin İşe iade talep hakkını kazanabilmesi ise bazı şartlara …

Devamını Oku »