14 Kasım 2018 , Çarşamba
Anasayfa / Gündem / HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINDAN, KİT’LERDEKİ, HANGİ KURUMLARDAKİ, KİMLERİN KADROYA GEÇEBİLECEĞİ İLE İLGİLİ CEVAP METNİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINDAN, KİT’LERDEKİ, HANGİ KURUMLARDAKİ, KİMLERİN KADROYA GEÇEBİLECEĞİ İLE İLGİLİ CEVAP METNİ

KİT’lerde Çalışan Alt İşveren İşçilerinin Kuruluş Bünyesinde İstihdam Edilmelerine İlişkin
21/6/2018 tarihli ve 2018/11991 sayılı BKK’ya İlişkin Açıklamalar

ÖZET BİLGİ

30 Haziran 2018 Tarihli ve 30464 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2018 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programında değişiklik yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile KİT yönetim kurullarının talebi ve Hazine Müsteşarlığının izni çerçevesinde, alt işverenlik kapsamında istihdam edilen personelin kademeli olarak KİT bünyesinde istihdam edilebilmeleri imkanı tanınmıştır. Ancak, bunu yaparken KİT’lerin varlık amaçlarına ve yapısal özelliklerine uygun; karlılık ve verimliliklerine, piyasadaki rekabet pozisyonlarına zarar vermeyecek şekilde kademeli ve her yıl ihtiyaca göre gözden geçirmeye olanak tanıyan esnek bir yöntem belirlenmiştir.
Kapsam:
Yayımlanan Karar kapsamında, Ek-1’de yer alan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları yer almakta olup; Karar, kamu sermayeli bankalar ile diğer kamu sermayeli kuruluşları kapsamamaktadır. Bu anlamda, özelleştirme kapsamında olan ve özel kanunla kurulmuş kuruluşlar kapsama dâhil değildir.
Süre:
Genel Yatırım ve Finansman Kararnameleri yıllık yayımlanmaktadır. 30 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Karar 2018 yılına ilişkin düzenleme getirmekle birlikte, önümüzdeki yıllarda yayımlanacak Kararnamelerde de dönemin koşullarına göre düzenlemenin devamı mümkün olabilecektir.
Yeni alt işveren işçilerinin istihdamı:
Getirilen öneri ile KİT’lerde alt işverenlik müessesi ortadan kaldırılmamakta olup, KİT’ler ihtiyaçlarına göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarını karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda ve Hazine Müsteşarlığının izinleri çerçevesinde devam ettirebilecektir.
Kuruluş bünyesine geçişte sayı kısıtı:
Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4/12/2017 tarihi itibarıyla en az iki yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, Teşebbüs tarafından yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek sayıda işçi statüsünde istihdam edilebilecektir.
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında bulunan kamu iktisadi teşebbüslerinde (Ek-1), kuruluş yönetim kurulları, bir önceki yıl ayrılan personelin %75’i kadar açıktan ve/veya naklen atama yapmaya ve personel istihdam etmeye yetkilidir. Ayrıca Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine, bir önceki yıl ayrılan personelin %50’si kadar daha ilave personel istihdam edilebilmektedir. Söz konusu iki oranın toplamı, tüm statülerle birlikte alt işveren işçilerinin kadroya geçirilmesinde toplam tavanı oluşturmaktadır.
Diğer kamu sermayeli şirketlerin durumu:
Kamu sermayeli bankalar ile özel hukuk hükümlerine tabi kamu sermayeli işletmelerde personel istihdamı özel hukuk hükümlerine göre yapıldığından söz konusu şirketlerde çalıştırılan alt işveren işçilerinin şirket bünyelerine alınmaları için herhangi bir hukuki düzenlemeye gerek bulunmamakta; söz konusu yetki şirketlerin performansından sorumlu bulunan yönetim kurulları uhdesindedir.

1- 233 SAYILI KHK KAPSAMINDAKİ KİT’LER VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

A     İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
1
MKEK (Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu)
2     DMO (Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü)
3     TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu)
4     TKİ (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu )
5     ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
6     EÜAŞ (Elektrik Üretim Anonim Şirketi )
7     TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)
8     TETAŞ (Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.)
9     TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.)
10     TEMSAN (Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü)
11     BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.)
12     TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı)
13     TMO (Toprak Mahsülleri Ofisi)
14     ÇAYKUR (Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü)
15     TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü)
16     ESK (Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü)
17     TCDD (T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü)

B     KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1     DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü)
2     KEGM (Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü)

C     BAĞLI ORTAKLIKLAR

1     Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş.
2     Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.
3     Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.
4     TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

  • 75
    Shares

Hakkında SECURİTY TÜRK

BU HABER İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ÖDENEN SGK PRİMLERİNİZİ KONTROL EDİN Ş HARFİ VARSA, ŞÜPHELİ DURUMDASINIZ

SGK’dan şüpheli emekliliğe büyük takip SGK, kodlama uygulamasının kapsamını genişletip, hizmet süreleriyle ilgili sıkı takip …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir